بخش ۲۸

همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال

یکى یهود و مسلمان نزاع مى کردند

چنانکه خنده گرفت از حدیث ایشانم

به طیره گفت مسلمان گرین قباله من

درست نیست خدایا یهود می‌رانم

گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد

بخود گمان نبرد هیچکس که نادانم

یهود گفت به تورات مى خورم سوگند

وگر خلاف کنم همچو تو مسلمانم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.