بخش ۳۱

هر چه زود بر آید دیر نپاید

خاک مشرق شنیده ام که کنند

به چهل سال کاسه ای چینی

صد بروزی کنند در مردشت

لاجرم قیمتش همی‌بینی

آنکه ناگاه کسی گشت به چیزی نرسید

وین به تمکین و فضیلت بگذشت از همه چیز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.