بخش ۳۲

کارها به صبر بر آید و مستعجل به سر در آید

به چشم خویش دیدم در بیابان

که آهسته سبق برد از شتابان

سمند باد پای از تک فرو ماند

شتربان همچنان آسته می‌راند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.