بخش ۸۵

نیک بختان به حکایت و امثال پیشینیان پند گیرند زان پیشتر که پسینیان به واقعه او مثل زنند. دزدان دست کوته نکنند تا دستشان کوته کنند.

پند گیر از مصائب دگران

تا نگیرند دیگران به تو پند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.