بیت ۷۸

خدا را در فراخی خوان و در عیش و تن آسانی

نه چون کارت به جان آید خدا از جان و دل خوانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.