حکایت دزد و سیستانی

شنیدم که دزدی درآمد ز دشت

به دروازهٔ سیستان برگذشت

بدزدید بقال از او نیم دانگ

برآورد دزد سیهکار بانگ:

خدایا تو شب رو به آتش مسوز

که ره می‌زند سیستانی به روز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.