حکایت شمارهٔ ۱

خواهنده مغربی در صف بزّازان حلب میگفت: ای خداوندان نعمت، اگر شما را انصاف بودی و ما را قناعت، رسم سؤال از جهان برخاستی

اى قناعت ! توانگرم گردان

که ورای تو هیچ نعمت نیست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.