رباعی شمارهٔ ۱۲۹

ای مطرب ازان حریف پیغامی ده

وین دلشده را به عشوه آرامی ده

ای ساقی ازان دور وفا جامی ده

ور رشک برد حسود، گو جامی ده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.