رباعی شمارهٔ ۱۳۳

کی دانستم که بیخطا برگردی؟

برگشتی و خون مستمندان خوردی

بالله اگر آنکه خط کشتن دارد

آن جور پسندد که تو بی‌خط کردی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.