رباعی شمارهٔ ۱۴۰

کردیم بسی جام لبالب خالی

تا بود که نهیم لب بران لب حالی

ترسنده ازان شدم که ناگاه ز جان

بی‌وصل لبت کنمی قالب خالی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.