رباعی شمارهٔ ۱۴

از می طرب افزاید و مردی خیزد

وز طبع گیا خشکی و سردی خیزد

در بادهٔ سرخ پیچ و در روی سپید

کز خوردن سبزه، روی زردی خیزد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.