رباعی شمارهٔ ۱۶

گویند هوای فصل آزار خوشست

بوی گل و بانگ مرغ گلزار خوشست

ابریشم زیر ونالهٔ زار خوشست

ای بیخبران اینهمه با یار خوشست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.