رباعی شمارهٔ ۲۵

افسوس بر آن دل که سماعش نربود

سنگست و حدیث عشق با سنگ چه سود؟

بیگانه ز عشق را حرامست سماع

زیرا که نیاید بجز از سوخته دود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.