رباعی شمارهٔ ۲

تدبیر صواب از دل خوش باید جست

سرمایهٔ عافیت کفافست نخست

شمشیر قوی نیاید از بازوی سست

یعنی ز دل شکسته تدبیر درست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.