رباعی شمارهٔ ۳۵

گر باد ز گل حسن شبابش ببرد

بلبل نه حریفست که خوابش ببرد

گل وقت رسیدن آب عطار ببرد

عطار به وقت رفتن آبش ببرد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.