رباعی شمارهٔ ۴۴

آن را که نظر به سوی هر کس باشد

در دیدهٔ صاحبنظران خس باشد

قاضی به دو شاهد بدهد فتوی شرع

در مذهب عشق شاهدی بس باشد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.