رباعی شمارهٔ ۴۹

گر سنگ همه لعل بدخشان بودی

پس قیمت سنگ و لعل یکسان بودی

گر در همه چاهی آب حیوان بودی

دریافتنش بر همه آسان بودی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.