رباعی شمارهٔ ۴۹

ما را به چه روی از تو صبوری باشد

یا طاقت دوستی و دوری باشد

جایی که درخت گل سوری باشد

جوشیدن بلبلان ضروری باشد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.