رباعی شمارهٔ ۴

چون دل ز هوای دوست نتوان پرداخت

درمانش تحملست و سر پیش انداخت

یا ترک گل لعل همی باید گفت

یا با الم خار همی باید ساخت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.