رباعی شمارهٔ ۶۳

مجنون اگر احتمال لیلی نکند

شاید که به صدق عشق دعوی نکند

در مذهب عشق هر که جانی دارد

روی دل ازو به هر که دنیی نکند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.