رباعی شمارهٔ ۷

بالای قضای رفته فرمانی نیست

چون درد اجل گرفت درمانی نیست

امروز که عهد تست نیکویی کن

کاین ده همه وقت از آن دهقانی نیست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.