رباعی شمارهٔ ۸۵

رویی که نخواستم که بیند همه کس

الا شب و روز پیش من باشد و بس

پیوست به دیگران و از من ببرید

یارب تو به فریاد من مسکین رس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.