شمارهٔ ۱۰۸

متکلف به نغمه در قرآن

حق بیازرد و خلق را بربود

آن یکی خسر آن دگر باشد

مایه وقتی زیان و وقتی سود

ناخوش‌آواز اگر دراز کشد

نه خداوندی خلق ازو خشنود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.