شمارهٔ ۱۰۹

مرغ جایی که علف بیند و چیند گردد

مرد صاحبنظر آنجا که وفا بیند و جود

سفله گو روی مگردان که اگر قارونست

کس ازو چشم ندارد کرم نامعهود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.