شمارهٔ ۱۱۰

هزار سال به امید تو توانم بود

اگر مراد برآید هنوز باشد زود

اگر مراد نیابم مرا امید بسست

نه هر که رفت رسید و نه هر که گفت شنود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.