شمارهٔ ۱۱۴

روز قالی فشاندنست امروز

تا غبار از میان ما برود

چون مگس در سرای گرد آمد

خوان نباید نهاد تا برود

هر که ناخوانده آید از در قوم

نیک باشد که ناشتا برود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.