شمارهٔ ۱۱۵

گر خردمند از اوباش جفایی بیند

تا دل خویش نیازارد و درهم نشود

سنگ بی‌قیمت اگر کاسهٔ زرین بشکست

قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.