شمارهٔ ۱۱

چو خویشتن نتواند که می‌خورد قاضی

ضرورتست که بر دیگران بگیرد سخت

که گفت پیرزن از میوه می‌کند پرهیز؟

دروغ گفت که دستش نمی‌رسد به درخت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.