شمارهٔ ۱۱

هیچ دانی که چیست دخل حرام

یا کدامست خرج نافرجام

به گدایی فراهم آوردن

پس به شوخی و معصیت خوردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.