شمارهٔ ۱۲

نشنیدم که مرغ رفته ز دام

باز گردید و سر گفته به کام

مرغ وحشی که رفت بر دیوار

که تواند گرفت دیگر بار

رفتگان را به لطف باز آرند

نه به جنگش بتر بیازارند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.