شمارهٔ ۱۳۰

به قفل و پرهٔ زرین همی توان بستن

زبان خلق و به افسون دهان شیدا مار

تبرک از در قاضی چو بازش آوردی

دیانت از در دیگر برون شود ناچار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.