شمارهٔ ۱۳۳

چو رنج برنتوانی گرفتن از رنجور

قدم ز رفتن و پرسیدنش دریغ مدار

هزار شربت شیرین و میوهٔ مشموم

چنان مفید نباشد که بوی صحبت یار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.