شمارهٔ ۱۳۴

خداوند کشور خطا می‌کند

شب و روز ضایع به خمر و خمار

جهانبانی و تخت کیخسروی

مقامی بزرگست کوچک مدار

که گر پای طفلی برآید به سنگ

خدای از تو پرسد به روز شمار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.