شمارهٔ ۱۳۵

عنکبوت ضعیف نتواند

که رود چون درندگان به شکار

رزق او را پری و بالی داد

تا به دامش دراوفتد ناچار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.