شمارهٔ ۱۳۷

نگین ختم رسالت پیمبر عربی

شفیع روز قیامت محمد مختار

اگر نه واسطهٔ موی و روی او بودی

خدای خلق نگفتی قسم به لیل و نهار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.