شمارهٔ ۱۳۹

هر که خیری کرد و موقوفی گذاشت

رسم خیرش همچنان بر جای دار

نام نیک رفتگان ضایع مکن

تا بماند نام نیکت یادگار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.