شمارهٔ ۱۵۶

پیدا شود که مرد کدامست و زن کدام

در تنگنای حلقهٔ مردان به روز جنگ

مردی درون شخص چو آتش در آهنست

و آتش برون نیاید از آهن مگر به سنگ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.