شمارهٔ ۱۷۲

آن ستمدیده ندیدی که به خونخواره چه گفت

ملکا جور مکن چون به جوار تو دریم

گله از دست ستمکار به سلطان گویند

چون ستمکار تو باشی گله پیش که بریم؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.