شمارهٔ ۱۷۶

نکویی بابدان کردن وبالست

ندانند این سخن جز هوشمندان

ز بهر آنکه با گرگان نکویی

بدی باشد به حال گوسفندان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.