شمارهٔ ۱۷

عیب آنان مکن که پیش ملوک

پشت خم می‌کنند و بالا راست

هر که را بر سماط بنشستی

واجب آمد به خدمتش برخاست

چون مکافات فضل نتوان کرد

عذر بیچارگان بباید خواست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.