شمارهٔ ۱۸۶

نه نیکان را بد افتادست هرگز

نه بدکردار را فرجام نیکو

بدان رفتند و نیکان هم نماندند

چه ماند؟ نام زشت و نام نیکو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.