شمارهٔ ۱۸۷

زمان ضایع مکن در علم صورت

مگر چندان که در معنی بری راه

چو معنی یافتی صورت رها کن

که این تخمست و آنها سر به سر کاه

اگر بقراط جولاهی نداند

نیفزاید برو بر قدر جولاه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.