شمارهٔ ۱۸۸

جامع هفت چیز در یک روز

عجبست ار نمیرد آن دابه

سیر بریان و جوز و ماهی و ماست

تخم مرغ و جماع و گرمابه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.