شمارهٔ ۱۸

گر اهل معرفتی هر چه بنگری خوبست

که هر چه دوست کند همچو دوست محبوبست

کدام برگ درختست اگر نظر داری

که سر صنع الهی برو نه مکتوبست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.