شمارهٔ ۱۹۳

خداوندان نعمت را کرم هست

ولیکن صبر به بر بینوایی

اگر بیگانگان تشریف بخشند

هنوز از دوستان خوشتر گدایی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.