شمارهٔ ۱۹۵

ضمیر مصلحت اندیش هر چه پیش آید

به تجربت بزند بر محک دانایی

اگر چه رای تو در کارها بلند بود

بود بلندتر از رای هر کسی رایی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.