شمارهٔ ۱۹۷

بشنو از من سخنی حق پدر فرزندی

گر به رای من و اندیشهٔ من خرسندی

چیست دانی سر دینداری و دانشمندی

آن روا دار که گر بر تو رود بپسندی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.