شمارهٔ ۲۰۲

غماز را به حضرت سلطان که راه داد؟

همصحبت تو همچو تو باید هنروری

امروز اگر نکوهش من کرد پیش تو

فردا نکوهش تو کند پیش دیگری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.