شمارهٔ ۲۰۶

گر از خراج رعیت نباشدت باری

تو برگ حاشیت و لشکر از کجا آری؟

پس آنکه مملکت از رنج برد او داری

روا مدار که بر خویشتن بیازاری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.