شمارهٔ ۲۰۸

هر کجا خط مشکلی بکشند

جهد کن تا برون خط باشی

چون غلط بشنوی شتاب مکن

تا نباید که خود غلط باشی

خامشی محترم به کنج ادب

به که گویندهٔ سقط باشی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.